SVENSKA / Scouting i Åbo

Turun Partiolaiset – Scouterna i Åbo rf

Turun Partiolaiset – Scouterna i Åbo rf är en förening som har grundats 1963. Föreningen främjar och utvecklar scoutverksamhet i Åbo enligt scoutrörelsens principer.

Föreningen samlar ihop lokala scoutkårer och scouter. Föreningen förverkligar sina mål genom att arrangera möten, utbildningar, läger, utflykter, tävlingar osv. Genom föreningens verksamhet blir scoutarbetet känd i Åbo.

Föreningens ärenden sköts och den företräds av styrelsen. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och 6 (3+3) styrelsemedlemmar som väljs för två års period. När medlemmar till styrelsen väljs ska det iakttas att båda språkgrupperna blir representerade. Medlemmarna i föreningen är scouter som bor i Åbo och scouter som stöder scoutverksamhet i Åbo.

Föreningen har ett samarbetsavtal med Åbo stadens ungdomstjänster. I samarbetet med stadens ungdomstjänster arrangerar föreningen evenemang och utbildningar som är öppna för alla.

I Åbo finns det över 4000 scouter sammanlagt i 43 scoutkårer (40 finskspråkiga och 3 svenskspråkiga scoutkårer).

Turun Partiolaiset – Scouterna i Åbo fyllde 50 år 2013. Föreningen firade sitt jubileumsår speciellt i juni med sommarlägret Tammileiri som deltogs av 2700 scouter och i augusti med den stora festlägerelden på Vårdberget i Åbo.

Scouting på svenska i Åbo

Scoutkansli

Västerlånggatan 13, Åbo.Kansliet är öppet endast enligt överenskommelse, hör av dig i god tid till koordinator@scout.fi om du har ärende till kansliet.

Styrelsemedlem

Bodil Lindberg
bodil(ät)abovildar.fi

Kamraterna

yhteislippukunta, maa- ja meripartio

koffan.scout.fi

Pojkarna

poikalippukunta, meripartio

www.pojkarna.fi

Åbo Vildar

tyttölippukunta, meripartio

www.abovildar.fi